درمحضر امام باقر (ع)

 

امام جعغر صادق (ع) فرمود:
از پدرم، حضرت ابوجعفر، باقر العلوم (ع) شنيدم، که مي فرمود: من در منزل از غلامان خود و نيز از اهل منزل مشکلات و سختي هايي را تحمّل مي کنم که از حَنظَل - هندوانه ابوجهل - تلخ تر و بدتر مي باشد.
‏و سپس حضرت فرمود: هر که در مقابل ناملايمات و حرف هاي نابجاي اهل منزل صبر و تحمّل کند، ثواب روزه دار و شب زنده دار نصيبش مي گردد و هم نشين با شهدايي مي شود، که در رکاب حضرت رسول (ص)شهيد شده باشند.
امام جعفر صادق (ع) فرمودند:
‏روزي پدرم - امام محمّد باقر (ع) – فرمود: به خدا سوگند، بعضي روش هايي را مثل: در آغوش گرفتن، روي زانو نشاندن، بوسيدن و اظهار محبّت و مهرباني کردن، که نسبت به بعضي از فرزندانم انجام مي دهم؛ با اين که مي دانم شايسته آن محبّت ها نيستند بلکه ديگري شايسته و مستحقّ آن مهرباني ها و محبّت ها است اين برخورد يکسان من با آن ها به خاطر آن است که آنچه برادران حضرت يوسف (ع) با وي انجام دادند، در بين فرزندان من واقع نشود.
خداوند حکيم داستان حضرت يوسف (ع) را به عنوان درس و تنبيه، بيان کرده است تا آن که حسادت و کينه در خانواده ها و جامعه ما نباشد و آنچه بر سر يوسف (ع) آمد، بر فرزندان و برادران ما نيايد.(1)
‏درباره امام باقر (ع) گفته اند: هرگز شنيده نشد که نيازمندي نيازش را به آن حضرت اظهار داشته و با پاسخ منفي، مواجه شده باشد.
امام باقر (ع) همواره توصيه مي کرد: وقتي نيازمندان به شما رو مي آورند و يا شما مي خواهيد آنان را صدا بزنيد، بهترين نام ها و عناوين را درباره آنان به کارگيريد(2) (و با عناوين و اوصاف زشت و بي ارزش و با بي احترامي با ايشان برخورد نکنيد).
برخي از دوستان و آشنايان امام باقر (ع)به ميهماني آن حضرت مي آمدند و از نزد وي بيرون نمي رفتند، مگر اين که بهترين غذاها را تناول کرده و چه بسا گاهي لباس و پول از آن گرامي دريافت مي کردند.
‏سلمي مي گويد: گاهي من با امام در اين باره سخن مي گفتم که خرج خانواده شما، سنگين است و از نظر درآمد وضع متوسطي داريد (بهتر اين است که در پذيرايي از دوستان و ميهمانان با احتياط بيشتري رفتار کنيد!) اما امام مي فرمود: اي سلمي! نيکي دنيا، رسيدگي به برادران و دوستان و آشنايان است و گاهي حضرت پانصد تا هزار درهم هديه
مي داد.(3)
گروهي نزد امام باقر (ع) شرفياب شدند و به خانه آن حضرت وارد گشتند. اتفاقاً يکي از فرزندان خردسال امام باقر (ع) مريض بود و آنان آثار غم و اندوه فراواني را در آن حضرت مشاهده کردند. امام باقر(ع) از مريضي فرزند به گونه اي نگران و ناراحت بود که آرامش نداشت.آن گروه با مشاهده اين وضع با خود گفتند: اگر اين کودک طوري بشود (بميرد) ممکن است امام باقر (ع) چنان ناراحت و غمگين شود و از خود عکس العملي نشان دهد که ما از ايشان انتظار نداشته باشيم. در همين انديشه بودند که ناگهان صداي شيون شنيده شد و دانستند که کودک جان سپرده و اطرافيان بر او مي گريند، اما همچنان از وضع امام باقر (ع) بيخبر بودند که ايشان با صورتي گشاده بر آنان وارد شد، برخلاف آنچه قبلاً از آن حضرت مشاهده کرده بودند.
ميهمانان گفتند: وقتي که ما وارد شديم و حال مضطرب شما را ديديم، ما نيز نگران وضع و حال شما شديم!
‏امام (ع) فرمود: ما دوست داريم که عزيزان مان سالم و بي رنج و درد باشند، ولي زماني که امر الهي سر رسيد و تقدير خداوندي محقق شد، خواست خداوند را مي پذيريم و در برابر مشيت او تسليم و راضي هستيم.(4)
منابع:
‏1-چهل داستان از زندگي امام باقر (ع) نوشته عبداللله صالحي .
2- احقاق الحق 12/ 189.
3-الفصول المهمه197.
4-بحار11/ 86.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله