اسامی و القاب حضرت زهرا سلام الله عليها

 
1_ فاطمه: به معنای فاصله و قاطعه و مانعه است.
از حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است كه در روز قیامت این فاطمه است كه دوستانش را از دشمنانش جدا می كند و محبین اش را به بهشت و دشمنانش را بدوزخ می فرستد.
2_ صدیقه: به معنای راستگو، چون دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یگانه دختری بود كه جز سخن راست و صادق از او شنیده نشد فاطمه علیها السلام در ظاهر و باطن صادق بود و به روایت شیعه و اهل سنت هیچ كس سخنی خلاف واقع از ایشان نشنید.
3_ مبارکه: به معنای كثیر الایمن است و ایشان را از این جهت مباركه می نامیدند چون خداوند در نسل او بركت عنایت فرموده و ائمه اطهار از دودمان او بوجود آمدند و با قدوم خویش خیر و بركت به ارمغان می آوردند.
4_ زکیه، طاهره: به معنای پاك و مطهر است و ایشان از هر گونه پلیدی و تاریكی طبع ظاهر و باطنا مبرا بوده و هیچگاه مبتلا به آلودگی ظاهری و باطنی نشده است .
5_ محدثه:  ایشان قبل تولد در بطن مادر با او حدیث می گفت همچنان بعد از تولد احادیثی از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل كرده كه بسیار مورد اهمیت است و ام ایمن و ام سلمه منبع و مأخذ احادیث خویش به نقل قول از فاطمه زهرا علیها السلام عنوان كرده اند.
6_ راضیه و مرضیه: مراد از این دو نام رضایت ایشا ن از خلق و خالق چنانكه خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام هم از ایشان راضی بودند.
7_ زهراء: حضرت فاطمه علیها السلام روزی سه مرتبه در وقت خواندن نماز در محراب عبادت یك پارچه نور می شدند چنانكه نور جمال ایشان افق شهر را روشن و مردم می فهمیدند كه حضرت زهرا علیها السلام در حال نماز هستند. نور جمال حضرت زهرا به رنگهای سبز _ طلائی و سرخ به زرد آمیخته ساطع می شد.
8_ منصوره: به معنای این است كه ایشان از طرف خداوند یاری و نصرت داده می شود تا انتقام جنین سقط شده خویش را از قاتل بگیرد و این نصرت در زمان ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رخ می دهد ایشان رجعت می كند و به یاری فرزند خویش داد خویش را از غاصبان حقش و قاتلین فرزندش می گیرد و آنها را به سزای اعمالشان می رساند.
 

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله