فضائـل و مناقب

 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهترین زنان عالم چهار نفر می باشند:
1- حضرت فاطمه سلام الله علیها
2-      حضرت مریم علی نبینا و آله و علیها السلام
3-         حضرت خدیجه علی نبینا و آله و علیها السلام
4-       آسیه (زن فرعون) علی نبینا و آله و علیها السلام
و فرمود : هنگامی که قیامت برپا میشود منادی از عرش ندا میدهد: ای مردم! سر بزیر افکنید تا فاطمه علیها السلام از صراط بگذرد.
همچنین فرمود: فاطمه علیها السلام سرور زنان اهل بهشت است و خداوند به واسطه غضب او غضب میکند و از خشنودی او خشنود میگردد.
عایشه میگوید: بعد از رسول خدا کسی را راستگوتر از فاطمه علیها السلام ندیدم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه علیها السلام حوریه ای است به صورت انسان و اول کسی است که وارد بهشت میشود.
ایشام میفرمود: وقتی به معراج رفتم و در بهشت گردش میکردم قصر فاطمه علیها السلام را دیدم که هفتاد قصر بود و همه از لؤلؤ و مرجان ساخته شده بود.
از دیگر فضائل فاطمه سلام الله علیها این است که مادر پدر خویش خوانده شد به چند دلیل:
1-    بعد از فوت خدیجه کبری سلام الله علیها این دختر وارسته در عین کمی سن و سال و مرارت و سختی هایی که در طفولیت متحمل شده بود چون مادری فداکار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراقبت و مواظبت می نمود و مرهمی بود بر زخمهای پیکر و قلب مجروح رسول الله صلی الله علیه و آله.
2-    برای اثبات عظمت فاطمه سلام الله علیها چون شخصی که سمت مادری رسول الله را پیدا کند باید آنقدر عظمت روح و عصمت داشته باشد تا آخرین پیامبر خدا را همچون مادری مهربان و فداکار باشد.
3-    اگر امروز دینی و دیانتی به اسم اسلام باقی است به واسطه فداکاریها  و از جان گذشتن های این بانوی بزرگ است.
اگر فاطمه سلام الله علیها نبود امیرالمؤمنین علی علیه السلام را همان روزی که با آن وضع فجیع برای بیعت به مسجد بردند علی رغم اینکه علی علیه السلام هرگز با آن غاصب بیعت نمی نمود گردن می زدند و دیگر حیدری وجود نداشت تا بعد از افشای خیانت اهل سقیفه زعامت امت در هم ریخته اسلامی را به دوش گیرد.
4-    اگر فاطمه نبود واقعیت سوره کوثر در قرآن زیر سؤال میرفت بنابراین با وجود فاطمه برابری و مکمل یکدیگر بودن قرآن و عترت به ثبوت میرسد.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله