مقام و منـزلت حضرت زهرا سلام الله عليـها

 
  فردوس نشان خاک پای زهراست         کوثر نمی از یم عطای زهراست
این نه فلک و شش جهت و چار ارکان       برپا همه از یمن ولای زهراست
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتی هستند که هیچ انسانی را تحمل درک معرفت و رسیدن به کنه شخصیت ایشان نمی باشد، شخصیتی که بزرگترین آیه بالغه حق و مجموعه ای از مواهب الهی می باشد.
حضرت فاطمه سلام الله علیها دارای چنان قدر و منزلتی هستند که رضایت حق تعالی در گروی رضایت ایشان و غضب حق تعالی همان غضب ایشان است. بارها مشاهده می شد که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند: دخترم فاطمه پاره تن من است هر آنکس که دخترم فاطمه را بیازارد مرا آزرده  و کسی که او را شاد نماید مرا شاد نموده است.
شرط رضایت خداوند متعال از بنده ای، رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها از آن بنده است؛ چرا که ایشان دختر پیامبر رحمة للعالمین و همسر امیرالمومنین علیه السلام هستند، همان شخصیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خون علی خون من، گوشت علی گوشت من، پوست علی پوست من و ایمان با گوشت . پوست و خون علی مخلوط است. عایشه لعنة الله علیها می گوید: در طول عمر خود، کسی را از مردان محبوب تر از علی علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از زنان کسی را محبوب تر از دخترش فاطمه سلام الله علیها نزد ایشان ندیدم.
حضرت زهرا سلام الله علیها از جمله اهل بیتی هستند که آیات بسیاری در شأن ایشان نازل شده که سوره مبارکه کوثر ، سوره مبارکه انسان و آیات مبارکه تطهیر، مباهله و سوره مبارکه قدر بر این مطلب دلالت می کنند.
اما قدر و منزلت ایشان در محشر چگونه است؟. در جنة العاصمه آمده است: زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها بخواهند وارد محشر شوند بر ناقه ای از نور سوار می باشند که زمام آن را ملکی به نام زوقائیل در دست دارد در حالی که هفتاد هزار حورالعین به همراه او هستند و هر یک پرچم حمدی در دست دارند و چون قدری راه رود هفتاد هزار حورالعین دیگر به او ملحق می شوند که بر سر هر یک تاجی از جواهر است و در طرف راست حضرت راه می روند. جلوتر که می روند حضرت مریم مادر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام با هفتاد هزار حورالعین نزد ایشان می آیند، عرض ادب و سلام می کنند و در طرف چپ حضرت راه می روند، کمی دیگر جلو می روند تا اینکه مادر ایشان حضرت خدیجه سلام الله علیها با هفتاد هزار حورالعین به استقبال ایشان می آیند و در دست هر یک پرچم تکبیری باشد و الله اکبر گویان مقابل حضرت راه می روند. جلوتر که می رسند آسیه سلام الله علیها همسر فرعون با هفتاد هزار حورالعین حضرت را همراهی می کنند. سپس وارد محشر می شوند و خطابی به اهل محشر می رسد که چشمهای خود را بپوشید که فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد محشر می شوند. کسی حضرت را نتواند دید مگر جدّ ایشان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام و پدر ایشان و همسر و فرزندان ایشان علیهم السلام.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله