5.فقرا مصرف‏ كنندگان درآمد فدك

5.فقرا مصرف ‏كنندگان درآمد فدك

حضرت زهرا سلام الله علیها در سرزمين فدك نماينده ‏اى قرار دادند و كارمندانى را تحت فرمانشان سپردند، كه پس از محاسبات لازم و پرداخت مخارج، خالص سود ساليانه را خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها تقديم می ‏كردند.

درآمد فدك را ساليانه از هفتاد هزار سكه‏ ى طلا تا صد و بيست هزار سكه نوشته ‏اند.1

هر ساله حضرت به اندازه‏ ى احتياج خود برمی داشتند و بقيه را بين فقرا تقسيم می ‏كردند و تا هنگام رحلت پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين شيوه ادامه داشت.2

چشمان بسيارى از نيازمندان منتظر سر رسيدن درآمد فدك بود تا از بخشش حضرت فاطمه سلام الله علیها زندگى خود را سامانى بخشند. ده روز پس از شهادت پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأموران ابوبكر به دستور خاص او به فدك رفتند و نماينده‏ ى حضرت زهرا سلام الله علیها  را از آنجا اخراج كردند و ملك ايشان را غصب نمودند و درآمد آن را به طور كامل براى مخارج حكومت غاصبانه‏ ى خود صرف كردند، و كوچكترين توجهى به سابقه‏ ى مفصل امر الهى و عمل پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فدك و سندى كه تنظيم شده بود و شاهدانى كه گواهى دادند و آنچه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور مردم فرموده بودند، نكردند.

اين تصويرى بود از مراحل فتح فدك و اخراج آن از دست يهوديان و انتقال آن به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اعطاى فدك توسط پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه سلام الله علیها و آنچه طى چهار سال مالكيت و تصرف حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان دوران شيرين فدك طى شد. تا آن گاه كه دوران غصب آن فرا رسيد و شيرينى گذشته را به كام حضرت فاطمه سلام الله علیها و شيعيانشان تلخ شد.

 1-بحارالانوار 29 / 118

2- بحارالانوار 29 / 123 ح 25

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله